Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Neler Getiriyor?

Sonda yazacağım şeyi başta yazacağım bu kez. Bu Kanun yani 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) yaptırım olarak ceza hukuku yaptırımlarını öngördüğünden oldukça dikkat edilmesi gereken bir yasa metni. Yani özetle Kanun’a aykırı bir çok davranışta kendinizi savcının ya da ceza hakiminin karşısında bulabilirsiniz. Bu nedenle KVKK kapsamında hazırlık yaparken iki kere dikkatli olmak ve son derece iyi hazırlık yapmak şart. Peki bu hazırlık nasıl yapılacak? Öncelikle şirketinizin temas ettiği kişisel verilerin niteliğini ve büyüklüğünü etüt etmenizde fayda var. Gerçekten çok fazla kişisel veriye temas eder haldeyseniz işin uzmanlarından profesyonel bir danışmanlık almanız da kaçınılmaz. Ama işlediğiniz veriler kişisel veri niteliğinde değilse ya da miktar olarak azsa belki biraz daha basit çalışmalarla işinizi yürütebilirsiniz. Bu yazımda hukuki detaylara girmeksizin KVKK’da açıklanan hususlarda şirketlere yol gösterici nitelikle mümkün olduğunda yalın bir bilgi seti vermeye çalışacağım. Elbette burada yazılanlar sadece bir ışık tutma amacıyla kaleme alınan bilgi ve düşüncelerdir. Her şirketin kendi özelinde kişisel veri akışlarını değerlendirmesi ve ona göre çözümler üretmesi gereklidir. Okumaya devam et “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Neler Getiriyor?”

14 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

10.05.2016

Kişisel veri ne anlama geliyor? Neden kişisel verilerin korunması çok önemli? 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun’da yer alan tanıma göre Kişisel Veri; en yalın haliyle, kimliği belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu tanıma göre sadece gerçek kişilere ait Kişisel Veri Kanun kapsamına alınmakta olup bu kişilerle ilişkilendirilerek kimliği belirlemeye yetecek bir bilgi dahi Kişisel Veri olarak sayılacak ve Kanun kapsamında korunacaktır. Kanunun gerekçesinde ise “Kişisel verilerin, sadece bireyin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi onun kesin teşhisini sağlayan bilgiler değil, aynı zamanda kişinin akli, psikolojik, fiziki, kültürel, ekonomik, sosyal ve sair özelliklerine ilişkin veriler olduğu ifade edilmiştir. İsim, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmiş, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri, genetik bilgiler gibi veriler dolaylı da olsa kişiyi belirlenebilir kılabilme özellikleri nedeniyle kişisel verilerdir” açıklamasına yer verilmiştir. Görüldüğü üzere kanunu gerekçesiyle birlikte değerlendirdiğimizde kapsamlı bir kişisel veri tanımı ortaya çıkmaktadır.

Kişisel Verilerin korunması demokratik hukuk devletleri için önem arz eden bir husustur. Zira demokratik ülkelerde özel hayatın gizliliği esastır. Gelişen teknoloji ile birlikte vatandaşların özel hayatlarını ve bilgilerini gizli tutmaları son derece zor bir hale gelmiştir. Bu bilgilerin ve vatandaşların korunma hakkının güvence altına alınması hukuk devleti olmanın bir gereğidir. Keza 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da gücünü Anayasamızın Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması başlıklı 20. maddesinden almaktadır. Okumaya devam et “14 Soruda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”